Kontakt

Zambrowskie Centrum Weterynaryjne

Ul. Gen. J. Bema 2C

18-300 Zambrów

 

Tel:.697 089 600  
e-mail: zcw@lecznicazambrow.pl